);">

MEER INWONERS, MINDER RUIMTE; OP WELKE SLIMME, CREATIEVE, GROENE,
MENSELIJKE MANIER VERDICHT ONZE STAD?

Event 2019

Op donderdag 17 januari 2019 vond in B. Amsterdam de derde bijeenkomst van Stichting Wiechert plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd wederom in de geest van Wiechert een podium geboden aan vier jonge talenten. Het centrale onderwerp, stedelijke verdichting, werd door ieder van deze young talents uit één van de volgende vier verschillende invalshoeken beschouwd: hoogbouw, circulair bouwen, publieke ruimte en mobiliteit.

Na een inspirerende inleidende presentatie van rijksbouwmeester Floris Alkemade aan de hand van het Panorama Nederland, werd het woord aan Aart Bontekoning gegeven om zijn visie op de toekomst van vergrijzende organisaties te delen.

Vervolgens werd het publiek gevraagd zich op te delen in vier groepen, zodat de young talents, onder toeziend oog van hun coaches, ieder op interactieve en dynamische wijze in een kleine setting hun pitch konden doen. Het publiek werd middels een carrousel langs de vier pitches geleid.

Na de pitches volgde op het centrale podium een kort debat tussen de vier coaches van de talenten en de stemronde. Tijdens het diner in Restaurant Bureau vond, na een intermezzo van cabaretgezelschap Op Sterk Water, de prijsuitreiking plaats. Susanne Balm werd uitgeroepen tot winnaar van het event.

The case

Uit vier verschillende invalshoeken wordt door vier jonge talenten ingezoomd op de groei van onze steden en de noodzaak tot stedelijke verdichting: hoogbouw, circulair bouwen, publieke ruimte en mobiliteit.

The pitch

Meer inwoners, minder ruimte; op welke slimme, creatieve, groene, menselijke manier verdicht onze stad?

Organisatie 2019

Frank Spraakman

COD | development pioneers

Gijs Albada Jelgersma

AJRED

Selina Polman

Timeless Investments

Nienke Schram

Ditt design+build